Voor de kinderen van mijn stad. Het meeslepende levensverhaal van Johan Mekke. Hij verandert van een straatvechter in een voorvechter voor kinderen...

ANBI-gegevens

Naam
Stichting SuperPower Kinderclub, afgekort: SPK
RSIN
8048.41.081
Kamer van Koophandel
41.13.5192
Contactgegevens

Blokland 47,
3075 DA Rotterdam
Telefoonnummer

06-156528423
E-mailadres
bestuur@superpowerclub.nl
Bank
ING [verwijderd]
Website
www.superpowerclub.nl

Bestuurssamenstelling
  • Leendert Hagoort, secretaris en voorzitter
  • Levi Hagoort, penningmeester

Werkgroepen:

  • Martin van Petten, audio en website
  • Bert van Ochten, muziek
  • Marieke de Vet, educatie
  • Amber de Rooij, project Millinxbuurt
Beleidsplan
Aanwezig
Beloningsbeleid
De bestuurs- en andere vrijwilligersleden krijgen geen honorarium en/of vacatiegelden. Wel kunnen reële gemaakte
kosten gedeclareerd worden. Ingehuurde dienstverlening wordt volgens factuur betaald.
Doelstelling
Het doel van de SPK is op basis van het evangelie ontspanningsmogelijkheden, activiteiten en opvang van kinderen te
verzorgen. Hierbij wordt vooral gewerkt aan de ontwikkeling van normen en waarden. De SPK wil de kinderen een gevoel
van eigenwaarde geven en hen leren op een goede manier met elkaar en hun leefomgeving om te gaan. Kinderen die
problemen hebben en dit kenbaar maken, worden geholpen.
Exploitatie
De exploitatiekosten worden vanaf 2013 opgebracht door giften en/of sponsoring.
Activiteit
Op een zaterdagmiddag organiseren we activiteiten die de doelstelling praktische inhoud geven, zoals: spel, muziek,
zang, toneel, vertelling en andere creatieve invullingen.
Verantwoording
Van ieder jaar is een bestuurs- en financieel jaarverslag gemaakt.