Voor de kinderen van mijn stad. Het meeslepende levensverhaal van Johan Mekke. Hij verandert van een straatvechter in een voorvechter voor kinderen...

Visie

Doelstelling

Onze doelstelling is:
De kinderen normen en waarden aan te leren.
Het is makkelijker een kind iets AAN te leren, dan een oudere iets AF te leren.

Onze visie

De visie van de club komt uit de Verenigde Staten. Daar heeft Bill Wilson in New York een grote Super Sunday School voor kinderen, die elke zaterdagmiddag een heel programma meedoen. En dat doen wij ook!

Elke zaterdagmiddag is er een leuk en vrolijk programma voor de kinderen, waar in we samen zingen en naar een verhaal luisteren. Vaak zijn er toneelstukjes, verder nog spellen en wedstrijden. De kinderen kunnen prijzen winnen voor goed gedrag, bij een spel en op een lot. En natuurlijk worden de jarigen van die week niet vergeten!

Wat wij de kinderen willen meegeven? Dat er een God is die van ze houdt, die voor ze wil zorgen. Dat ze met al hun verdriet en moei lijkheden naar de Here Jezus mogen gaan. Hij maakt geen verschil tussen ras en nationaliteit, Hij houdt van kinderen. En zo leren we ze ook de normen en waarden die vast liggen in de Tien Geboden, zodat de kinderen een houvast hebben voor hun verdere leven.